MENS& mvo


Onze drijfveer is het ontwikkelen van organisaties en dus mensen.
Dat doen wij in een land waar dat vanzelfsprekend is. Maar wij vinden dat mensen op plekken waar dit niet zo is, ook een kans verdienen. Daarom steunen wij organisaties die zich daarvoor inzetten.

Zoals Stichting Maladah Gambia en de Moving Management Foundation.

 

 

“Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat

tot het probleem heeft geleid”

 

 

Actueel